Συγγραφείς:

David Garcés Lasheras. César García Hernández. José Luis Calvete Aguilar, José Luis Huertas Talón, Javier Boira Cuevas.